VSE NAJBOLJŠE, ŽUPNIK IZIDOR

Naša župnija je  kakor velika družina. Srečujemo se pri nedeljskih mašah, ob prireditvah v našem župnijskem domu, pa tudi ob vsakdanjih dogodkih in opravkih. Družinski člani so med seboj povezani, si pomagajo, se drug z drugim veselijo in tudi praznujejo.

V četrtek je praznoval rojstni dan Izidor GROŠELJ, naš župnik. Danes pa smo mu voščili tudi  farani pri vseh treh nedeljskih mašah. Kakor zvesta mala čreda prihajamo nedeljo za nedeljo, v našo cerkev. Zato, da prisluhnemo njegovi besedi in da skupaj položimo pred Gospoda naše prošnje, zahvale in molitve.

Dragi župnik Izidor, naj vam Bog bogato poplača vse, kar dobrega storite za nas in za našo župnijo in naj vam ob spominu na letošnji rojstni dan ostane tudi misel, da smo šentviški farani resnično hvaležni in ponosni, da ste naš župnik.

Fotografije: Gašper STOPAR in Tadej KOLEŠA

2018-03-12T09:01:59+00:00