BLAGOSLOV ŽUPNIJSKEGA DOMA

V nedeljo, 30. oktobra je nad šentviško župnijo zares sijalo sonce. Ne samo toplo jesensko sonce, pač pa tudi Sonce Božje milosti in znamenje, da so vera, upanje in ljubezen smisel našega življenja.

Slovesno nedeljsko mašo je ob navzočnosti župnika Izidorja, kaplana Mohorja, duhovnih pomočnikov Janeza in Cirila, nekdanjega kaplana Branka in nekdanjega župnijskega upravitelja, p. Maksimilijana, daroval ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Župljani so napolnili cerkev, slovesno petje pa je segalo do nebeških korov in do človeških src. Med sveto mašo smo obujali spomine na težko in zahtevno pot, ki jo je župnija Šentvid premagovala v minulih mesecih. Tudi g. nadškof se je v pridigi spomnil pokojnega župnika Jožeta Grebenca in poudaril njegovo srčnost in prizadevanja za župnijski dom. In prav zato, nam je položil na srce, moramo tej čudoviti stavbi, ki smo jo s skupnimi močmi postavili, dati pravo srce in pravo življenje.

Ko smo ob zaključku maše prisluhnili poročilu gospodarskega sveta, smo se vsi po vrsti zavedali, da nas je pri delu spremljala Božja milost. Številni žulji, zagnanost, pa tudi molitve predstavljajo kamne v stavbi, ki postaja naš župnijski dom. Zbrane je ob koncu maše nagovoril tudi župan občine Ivančna Gorica, gospod Dušan Strnad in izrazil veselje nad delavnostjo, prizadevnostjo in trudom šentviških župljanov.

Po maši se je slovesni sprevod z duhovniki, ministranti, narodnimi nošami in zbranim občestvom premaknil na dvorišče novega župnijskega doma. Ko je gospod nadškof blagoslavljal dom, smo z litanijami vseh svetnikov prosili blagoslova in varstva naših priprošnjikov in tudi podružničnih zavetnikov. S posvečenim občutkom smo sklenili dan v druženju ob bogatih dobrotah domačih gospodinj, pa tudi v sproščenem pogovoru, polnem hvaležnosti in spominov.

unnamed (1)MAŠNA BESEDILA:

Pozdrav g. nadškofa in gostov (ŽPS – Drago Stopar)

Spoštovani gospod nadškof. Ko smo se pred dobrimi 20 meseci srečali tukaj v naši župnijski cerkvi, je bila naša župnija pretresena od bolečine in številnih vprašanj. Prišli ste med nas z besedo tolažbe in obljube, da bo tudi za našo župnijo zasijala luč upanja in novega smisla. Zato vas danes iskreno pozdravljamo med nami in se vam zahvaljujemo za vso vašo podporo, trud in molitve v minulih mesecih. Pozdravljamo vas z veseljem, hvaležnostjo in navdušenjem. Danes na naših obrazih sije zadovoljstvo ob opravljenem delu in trdna volja, da še naprej v povezanosti gradimo občestvo in Božje kraljestvo na zemlji.

Prošnje (ministranti – Ambrož Polšak)

  1. Dobri Bog. Prosimo te za sveto Cerkev, za papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava in za vse duhovnike, da bi z živo vero in neomajnim upanjem vodili Božje ljudstvo na poti v odrešenje.
  2. Vsemogočni Bog. Ob današnjem blagoslovu našega župnijskega doma te iskreno prosimo  – ohrani našo župnijo v medsebojni povezanosti, sodelovanju in bogatem duhovnem življenju.
  3. Sveti Bog. Prosimo te za naše družine. Naj bodo naši domovi varno zavetje vsem družinskim članom in naj bodo med nami pristne, ljubeče in iskrene medsebojne vezi.
  4. Dobri Jezus. S svojim zgledom in žrtvijo si pokazal, kako naj služimo drugim. Blagoslovi delo našega župnika, kaplana in duhovnih pomočnikov ter izberi med nami tiste, ki ti bodo služili v posvečenem življenju.
  5. Vsemogočni Oče. Poglej na vse ljudi, ki preživljajo stiske in bolečine, ozri se na bolne, ostarele in osamljene, potolaži jih v njihovi žalosti in jim daj obljubo večnega veselja pri Tebi.
  6. Usmiljeni Bog. Ozri se na vse rajne iz naše župnije. Še posebej za pokojne dobrotnike in vse, ki so z delom in molitvijo podpirali gradnjo našega župnijskega doma.
  7. Vstali Zveličar. Prosimo te za naše pokojne duhovnike, še posebej za župnika Jožeta Grebenca in duhovnega pomočnika Janeza Petka. Bogato poplačaj njun trud, prizadevanja in dober zgled.

 Prinašanje darov:

 Prinašanje kruha.

 Dobri Bog – prinaša mo ti kruh in ti izročamo  vse sadove našega dela, truda in prizadevanj za skupno dobro. Daj nam vsakdanjega kruha za življenje in s sveto evharistijo poživi našo vero.

Prinašanje vina.

 Dobri Bog – prinašamo ti vino in ti izročamo vse naše dvome in stiske, skrbi in nove načrte. Daj nam moči, da bomo zvesto vztrajali ob Jezusovi daritvi in se nekoč veselili večne Velike noči v nebesih.

 Uvod v očenaš   zakonci (Jože Rojec)

 Uvod v pozdrav miru (mladinci – Rok Strmole)

Spoštovani gospod nadškof, dragi župljani – tudi mladi smo v naši župniji z veseljem spremljali gradnjo našega župnijskega doma. Vključevali smo se v delovne akcije, z navdušenjem sodelovali pri urejanju in opremljanju naše mladinske sobe, z našim pevskim zborom smo postali redni sodelavci pri župnijskih slovesnostih in koncertih.

Današnji dan je praznik, saj povezuje preteklost s prihodnostjo. Z blagoslovom se bomo zahvalili za delo, ki je bilo opravljeno, hkrati pa prosili za Božje varstvo in vodenje vseh dejavnosti, ki se odvijajo pod streho našega skupnega doma. Brez otroškega smeha, brez mladostnega iskanja ni življenja. Pot v odraslost je nujno povezana z zgledom in izkušnjami starejših. Zato vas ob tej slovesnosti prosimo, da nas še naprej spodbujate na naši poti, da nam pokažete zgled odgovornih in veselih kristjanov, da skupaj z nami ustvarjate pogoje za mirno in osrečujoče sobivanje.

Zato naj današnji pozdrav miru ne bo samo stisk roke ampak tudi obljuba, da si bomo po najboljših močeh pomagali in skupaj uresničevali voljo Boga Očeta, ki nas je poklical v življenje.

Zahvale (ŽPS – Jože Glavič)

Dragi bratje in sestre – ob tako velikem dogodku, ob takšni slovesnosti in ne nazadnje ob zgodbi, ki smo jo pisali skupaj in ki so jo pisali tudi tisti, ki jih ni več med nami in jo bodo brali tisti, ki šele prihajajo na ta svet – je prav, da izrečemo besede zahvale. Težko bi našteli vse dobre ljudi, ki so v minulih mesecih in letih darovali svoj čas, sposobnosti, materialne darove in še marsikaj. Zato se najprej zahvaljujemo Bogu, ki je vodil naše misli, besede in dejanja in vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali pri zasnovi, gradnji in opremljanju našega župnijskega doma.

Danes se še prav posebej iskreno zahvaljujemo vam – dragi gospod nadškof Stanislav Zore. Za plemenito delo, ki ste ga v minulih mesecih naklonili šentviški župniji. Za dobro premišljena dejanja in očetovsko skrb. Tudi za današnji dan – iskrena hvala, za vse tehtne in modre besede, predvsem pa za to, kar bo sledilo čez nekaj trenutkov. Hvala, da boste blagoslovili vse kar predstavlja naš župnijski dom – našo preteklost, naše delo, številne dejavnosti, ki so pod novo streho našle svoj dom in prihodnost, ki jo Bog pripravlja za našo župnijo.

Ko se oziramo v preteklost vidimo zgled, odgovornost in pogum ljudi, ki so v najbolj pomembnih trenutkih znali poprijeti za delo. Med njimi je gotovo p. Maksimilijan. Takole smo rekli ob slovesu: Stična in Šentvid sta blizu in sta povezana od tistega leta 1132, ko so cistercijani stanovali v Šentvidu in gradili samostan v Stični. 883 let pozneje, je cistercijan iz Stične vodil gradnjo župnijskega doma v Šentvidu. Skrivnostna so pota Gospodova in veličastni njegovi načrti. Človeška pa je hvaležnost. Iskrena, pristna, globoka hvaležnost,  ki vam jo za vse vaše delo in molitve dragi p. Maksimilijan izrekamo tudi danes.

Dragi naš župnik Izidor.  Z velikim pričakovanjem in veseljem smo vas lani poleti prvič pozdravili tukaj pri oltarju naše župnijske cerkve. Rekli smo, da smo pripravljeni delati, se truditi, se povezovati, sodelovati. In vi ste sprejeli ponujeno roko. Še več, še sami ste zavihali rokave in se z navdušenjem, brez pomisleka in oklevanja lotili dela na vseh področjih našega župnijskega življenja. Večkrat smo že povedali, kako smo veseli, da ste naš župnik in danes povemo to še enkrat. Ponosni  in hvaležni smo, da ste med nami in da lahko vsi skupaj res kot ena družina ustvarjamo pogoje za bogato duhovno življenje v naši župniji. Naj vam ne zmanjka idej in volje. Ohranite ta vedri in pogumni pogled, ki tudi nam pomaga videti čez meje tega sveta.

 Dragi farani – en tek smo dokončali, en boj dobojevali, vero ohranili – danes pa se bomo s hvaležnostjo ob blagoslovu našega župnijskega doma tudi skupaj poveselili.

Avtorica besedil: Dragica ŠTEH

FOTOGRAFIJE  CELTNEGA DOGAJANJA SO V GALERIJI.

Avtorji fotografij: Gašper STOPAR, Silvo in Tatjana ŠKRABEC

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email