Karitas

Župnijska karitas deluje okviru župnije sv. Vida v Šentvidu pri Stični in je bila ustanovljena januarja 2008.

Namen naše Župnijske karitas je pomoč ljudem v stiski v obliki hrane. Seveda pa pomagamo tudi na druge načine, s pomočjo Škofijske karitas Ljubljana (pomoč pri enkratnem plačilu položnic, letovanje otrok ali družine na morju, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, pomoč pri nabavi kurjave… 1 x letno), seveda, če je to v naši moči.

Župnijska Karitas ima tudi svoje prostore za skladiščenje in izdajo paketov v obliki hrane v starem župnišču, kjer svoja vrata odpremo vsak 2. petek v mesecu od 17. do 18. ure. V tem času smo na razpolago tudi za pogovor, informacije in pomoč.

Naše aktivnosti:

–          priprava dobrodelnega koncerta v župnijski cerkvi;

–          skrb za ozimnico;

–          obisk in skromna obdaritev starejših od 80 let in bolnikov ter invalidov v adventnem času;

–          pošiljanje voščilnic za božično-novoletne ter velikonočne praznike starejšim od 70 let;

–          izdelava adventnih venčkov;

–          pomoč Miklavžu pri obdarovanju otrok;

–          organizacija predavanj in tečajev za izobraževanje članic in drugih ljudi.

Finančna sredstva si prislužimo z izvedbo dobrodelnega koncerta, s prodajo adventnih venčkov ter z 1/3 nabirke na nedeljo Karitas. Vsako leto pa dobimo tudi dotacijo od Občine Ivančna Gorica. Zbrana sredstva namenimo za vsakoletno obdarovanje starejših, bolnih in ostarelih, ki jih je v naši župniji okrog 160, za stroške pošiljanja voščilnic starejšim od 70 let, pomoč Miklavžu pri obdarovanju otrok, pri dokupu hrane, predvsem mleka, vedno pa imamo tudi nekaj nepredvidenih stroškov.

Lahko  nam pomagate tudi s prispevki, ki jih nakažete na transakcijski račun:

IBAN SI 56 020410257794765. Hvaležni vam bomo za vsak dar.

Da pa bi vsi člani Župnijske karitas lahko služili prostovoljstvu, ki je glavna naloga Karitas, se udeležujemo seminarjev in občnega zbora, ki jih organizira Škofijska Karitas, ter redno hodimo na srečanja sosednjih Karitas v dekaniji Grosuplje, kajti le tako se lahko še bolj potrudimo in izpopolnjujemo svoje poslanstvo – služiti bližnjemu in biti v pomoč ljudem v stiski.