Ministranti

»Liturgija je vir in vrhunec krščanskega življenja.« (Koncilski odloki, C 11).

Ministrant ali strežnik

Beseda ministrant prihaja iz latinske besede ministrare in pomeni streči, služiti. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri sv. maši, ki jo duhovnik daruje za ljudstvo. Služiti pri sv. maši je častno, hvaležno dejanje in je za ministranta blagoslov. Sodelovati pri službi duhovnika pomeni dragoceno in usposobljeno delo. Pri bogoslužju je ministrant potreben tako duhovniku kot božjemu ljudstvu. Ko duhovnik obhaja evharistijo, ne daruje Bogu kot osebno daritev, temveč v imenu celotne skupnosti in z vso Cerkvijo. Tako tudi ministrant s svojim služenjem predstavlja vso skupnost. Zato je prav, da ministranta župnik ob začetku službe »uradno« sprejme v skupino ministrantov in ga tako predstavi celotni župniji. Kdor ima zares rad Jezusa, mu ne bo služil le med sv. mašo, ampak tudi v bratih in sestrah vsak trenutek dneva.

Jezus, ministrantov vzornik

V evangelijih Jezus ni predstavljen le kot veliki prerok in učitelj, temveč pogosto streže svojim učencem in najmanjšim v svoji neskončni ljubezni. Apostoli so Jezusa sprejeli kot učitelja. Njihov Gospod je njihov kralj. Zato so težko razumeli, zakaj hoče biti njihov služabnik. S tem je hotel povedati, da naj tudi oni služijo drug drugemu. Medtem ko učenci občudujejo prva mesta in časti, jih Jezus uči, da je največji tisti, ki služi: »… in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vaš strežnik« (Mr 10,44). Ministrant, ki je torej poklican k služenju, najde v Jezusu vzornika, ki ga bo navdihoval vse življenje.

Ministranti v naši župniji

V naši župniji imamo veliko ministrantov, tako osnovnošolcev kot srednješolcev. Srečujemo se dvakrat mesečno in sicer ob sobotah ob 9. uri.