PODRUŽNIČNA CERKEV SV. ROKA

Sv_Rok

Stoji na hribčku na južnem koncu vasi, 1 kilometer oddaljena od župnijske cerkve. Na tem prostoru je bila prazgodovinska naselbina; v bližini so gomile.

Cerkev svetega Roka je bila zgrajena leta 1628, o čemer pričata letnici v sklepnem kamnu portala in na zakristijskih vratih.V vseh teh letih je bila cerkev deležna nekaterih prezidav.

Glavni oltar je posvečen svetemu Roku. Na levi strani je oltar lurške Matere Božje, na desni pa oltar sv. Antona Puščavnika. Oba oltarja v ladji datirata v leto 1905. Na koru so orgle iz 17. stoletja; ohranjena je omara in nekaj piščali.

V zvoniku visijo trije zvonovi – dva železna in en bronast – z napisom FUGITE PARTES ADVERSAE – ECCE CRUCEM DOMINI z letnico 1716.