EU HRANA – OBVESTILO

 

V skladišče Župnijske karitas bo prišla hrana Evropske unije (EU), ki jo zagotavljata Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženih in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Upravičenci do EU hrane so:

  1. Samohranilke z otroki, družine z mladoletnimi otroki, predvsem tiste, kjer so starši prejemniki DSP-ja (denarne socialne pomoči), ali pa je vsaj eden od staršev brezposeln. Posamezni prejemniki DSP-ja, prejemniki iz nadomestil invalidskega zavarovanja, ali invalidske pokojnine ter tisti, ki so brezposelni. V to skupino sodijo tudi starejši z najnižjimi pokojninami, ki živijo sami, najpogosteje v urbanem okolju. Pogosto jih spremlja tudi bolezen.
  2. Brezdomne osebe, ki niso vključene v oskrbo socialno varstvenih programov. V to kategorijo sodijo tudi romske družine.
  3. Osebe, ki se znajdejo v trenutni stiski in potrebujejo prvo pomoč (stečaji, deložacija, naravne nesreče, zamude izplačil plač…).
  4. Brezdomne in druge osebe v socialno varstvenih programih Karitas (zavetišča, dnevni centri, materinski domovi, varne hiše, sprejemni terapevtski centri za odvisnike…).
  5. Tujci z delovnimi vizami, ki so izgubili zaposlitev in so z družinami ostali pri nas.
  6. Starejši in drugi upravičenci, ki se sami praviloma ne prepoznavajo za socialno ogrožene, vendar po objektivnih merilih spadajo v kategorijo najbolj ogroženih.
  7. Druge osebe, ki sebe prepoznajo kot socialno ogrožene.

 

Upoštevajo se tudi posebne okoliščine, kot so: zadolženost, neurejene razmere za bivanje, bolezen, invalidnost ter druge izredne razmere, ki niso predmet uradnih dokazil.

Kdor se prepozna kot upravičenec do EU hrane, se lahko oglasi v prostorih Župnijske karitas (Janklnova hiša) vsak 2. in 4. petek v mesecu od 17.00 do 18.00.

Župnijska karitas Šentvid pri Stični

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email