PODRUŽNIČNA CERKEV SV. ANDREJA V SOBRAČAH

Cerkev stoji v vasi Sobrače ob zgornjem toku Temenice. Prvič jo najdemo zapisano v registru iz leta1643, manjše prezidave so omenjene že leta 1647, večja obnova cerkve pa 1653. leta. Cerkev spada v pozni srednji vek. Verjetno je bilo v zgodovini okoli cerkve pokopališče.

Prezbiterij je oktogonalno zaključen in za stopnico višji od ladje. Oltar je posvečen sv. Andreju. Ladja ima rahlo uvit strop. Prenizek lesen kor pa je bil odstranjen.

Zvonovi so štirje – bronasti; veliki zvon z reliefom sv. Alojzija, srednji sv. Andreja, tretji nosi relief Matere Božje, najmanjši četrti iz 16. stoletja pa je v zvoniku župnijske cerkve v Šentvidu – zaradi varnosti.