PODRUŽNIČNA CERKEV SV. ANE V VELIKIH ČEŠNJICAH

 

Cerkev je v registru prvič zapisana leta 1643. Po izročilu je na tem mestu prvotno stala romanska kapela.

Ladja z ravnim stropom ima na zahodni strani lesen pevski kor. V njej je na desni strani oltar sv. Florijana. Na levi strani je oltar sv. Uršule z zanimivim lesenim antipendijem. Pred oltarjem sv. Uršule ja na levi strani ladje lepa  marmorirana prižnica z letnico MDCCCXVL.

V  zvoniku so trije železni zvonovi z letnico 1923 (KID).