Verouk

Verouk v Veroučni šoli Šentvid pri Stični

 

V župniji začnemo z rednim veroukom vedno v prvem tednu začetka šolskega pouka. Verouk začnemo s sveto mašo, h kateri so povabljeni vsi veroukarji in njihovi starši. Tako uresničujemo tisti stari slovenski pregovor, ki pravi: »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.« Menim, da je tako šolsko kakor tudi veroučno leto potrebno začeti s sveto mašo. Še prej je potrebno poskrbeti za katekizme, delovne zvezke in liturgične zvezke. Vse to lahko starši nabavijo v župnišču ali pa sami poiščejo v knjigarnah, kjer prodajajo tudi verske knjige.

Prvošolčke je potrebno prijaviti k verouku. Ob prijavi imejte straši pri sebi Družinsko knjižico, v kateri so zapisani vsi podatki o otroku, katerega vpisujete k verouku. Če družina nima te knjižice in je otrok krščen drugod, pa  prinesite k vpisu tudi otrokov krstni list, da se lahko izpišejo vsi potrebni podatki.

K prvemu svetemu obhajilu pristopajo veroukarji 3. razreda.

K birmi pristopajo veroukarji iz 9. razreda. Za pristop k birmi je potrebnih vsaj 8 let verouka.

Starši, dobro premislite, zakaj vpisujete svojega otroka v verouku. Verjetno želite svojemu otroku temeljito versko vzgojo, zato je potrebno tesno sodelovanje med kateheti in vami, starši, sicer se lahko dogaja, da to, kar gradimo pri verouku, starši s svojim odklonilnim odnosom do verouka in Cerkve rušite. Zato so tudi sestanki s starši in kateheti. Možno je tudi kadarkoli vprašati katerega koli kateheta, kaj in kako napreduje vaš otrok. Kateheti želimo vzgajati mlade ljudi v dobre ljudi in kristjane, to pa lahko naredimo samo v skupnem prizadevanju z vami, starši.

K redni krščanski vzgoji pomaga tudi redno obhajanje nedelje in praznikov. Zato ne pošiljajte otrok k maši, ampak pojdite k maši. Ne bi želel, da bi vam otrok zastavil vprašanje: »Zakaj pa ne greš Ti, ati ali mami?« Zavedajte se, da je nedeljska maša dar, ki vam ga daje Jezus za vaše duhovno življenje. Tam polnimo svoj duhovni akumulator.

Druga pomoč pri verski vzgoji je tudi redna molitev, zlasti družinska.

Tretji vidik verske vzgoje je prejemanje zakramentov. Vaši otroci vas morajo spoznati tudi kot udeležence pri maši, kot prejemnike zakramentov in redne molivce. Videti vas morajo, kako vi sklepate roke k molitvi, potem bodo to počeli tudi sami, kar vam bo v veliko tolažbo in zadoščenje, ko boste videvali svoje otroke, kako jim vera in življenje iz vere pomeni smisel življenja.

Le s skupnim prizadevanjem bomo tem mladim pomagali k osebni veri, kar je naš skupni cilj.