PODRUŽNIČNA CERKEV MARIJE SNEŽNE V VELIKIH PECAH

 

Cerkev stoji na pobočju hribčka nad vasjo. Prvič se omenja leta 1642, zagotovo pa je starejša, saj so že leta 1646 popravljali cerkveno streho, ponovno pa spet leta 1653. Danes je cerkev v celoti obnovljena ( v osemdesetih letih 20. stol.).

V notranjosti je kljub prenovi ohranjena vsa ornamentika. Prezbiterij je obokan s psevdo kupolo. Oltar je posvečen Mariji Snežni. Na zidani menzi je letnica 1784.

Ladja ima v zahodnem delu zidan pevski kor. Strop je bil raven do leta 1930, sedaj pa je obokan v nizko banjo. Na desni strani v ladji je oltar sv. Družine iz 19. stoletja.