PODRUŽNIČNA CERKEV SV. ANDREJA V HRASTOVEM DOLU

Cerkev stoji sredi vasi – južno iz smeri Rdečega Kala. Omenja se že v registru leta 1643.

Prezbiterij je gotsko obokan, a brez reber. Glavni oltar je posvečen sv. Andreju. V ladji sta še dva oltarja – na levi strani oltar sv. Jožefa, na desni pa oltar s sv. Janezom Evangelistom.

V zvoniku sta dva železna zvonova iz leta 1922.