Župnijska cerkev

Cerkev je prvič omenjena leta 1136 v zvezi z darovnico stiškemu samostanu. Cerkev je namreč starejša kot stiški samostan. Kako daleč nazaj gre njena stavbna zgodovina, ne vemo.

Prvotna cerkev je bila romanska. Sredina cerkve je ohranjena, proti  vzhodu in zahodu pa je bila kasneje preoblikovana. Obok je novejši, prej je ladja nosila raven strop.

V letih 1625 – 1630 je župnik Gabrijel ANGELLUS podaljšal cerkev za dolžino kora, tako da se sedaj drži zvonika. V tistem času je bila cerkev tudi obokana. Spredaj je bila cerkev podaljšana dvakrat. O prvem podaljšanju ni znanih podatkov, za dolžino sedanjega prezbiterija pa je cerkev podaljšal župnik Ignacij KRALJ. Sedanjo podobo zunanjščine je cerkev dobila v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja pod vodstvom župnika Jožeta KOŽELJA.

Leta 1985 so bili vsi spomeniki pokojnim duhovnikom vzidani v vzhodni zunanji zid cerkve. Narejen je bil en grob – vsi v enem okvirju – ograja okrog pa iz marmornih plošč in litoželeznih spomenikov, ki so se dobili od zavrženih spomenikov. Bakrena svetilka je delo kroparskih kovačev.

Notranjost župnijske cerkve si lahko ogledate TUKAJ. Sledite puščici na tleh in se pomaknite v cerkev, kjer je mogoč 360-stopinjski pogled na celotno notranjost. Avtor: Marko Penček