PODRUŽNIČNA CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA V BUKOVICI

Cerkev se omenja v stiškem registru iz leta 1642. Prezbiterij in ladja z ravnim stropom segata v gotsko dobo, ostalo je prizidano pozneje.

Prezbiterij je za stopnico višji od ladje. Oltar je posvečen sv. Janezu Krstniku. Ob njegovem kipu v tronu kleči Jezus, ki ga Janez krščuje.

V zvoniku so trije zvonovi – dva železna iz leta 1923 (KID) in en bronast. Ta ima pod baročnim dekorjem na plašču napis: »S. MARIA ORA PRO NOBIS«, nato dekor in relief Janeza Krstnika, Matere Božje, Križanega in vojaka ter napis  LUCAS DIMIZ ME FVDIT LABACI ANNO 1733.