PODRUŽNIČNA CERKEV SV. MIKLAVŽA NA GRADIŠČU

Gradišče

Na kraju, kjer stoji cerkev, so našli prazgodovinske ostanke naselbine. Cerkev se na tem kraju omenja že leta 1250. Kasnejše podatke o tem dobimo šele v 17. stoletju – v kropilniku je letnica 1628 – to je čas, ko je stiški opat Jakob Reinprecht cerkev temeljito prezidal. Leta 1675 pa je stiški opat Maksimilijan cerkvi prizidal kapelo sv. Antona Padovanskega. Nov glavni oltar je bil postavljen leta 1705; leta 1930 pa je cerkev dobila nov oltar sv. Cecilije.

V notranjščini cerkve so trije oltarji s celo vrsto svetnikov – če bi slavili vsakega, bi bilo lahko v tej cerkvi skoraj vsako nedeljo žegnanje. Prezbiterij je križno obokan, za eno stopnico višji kot ladja. Glavni oltar je posvečen sv. Miklavžu. Na zahodni steni ladje, ki je prav tako križno obokana, je pevski kor. Na desni strani ladje je oltar sv. Lucije. Kapela je za stopnico višja od ladje. Oblikovana je podobno kot prezbiterij. V njej je oltar, kakovostno delo iz leta 1675, posvečen sv. Antonu Padovanskemu z Jezusom v naročju.

V zvoniku so trije železni zvonovi, četrti je bronast z reliefom sv. Antona Padovanskega in napisom:«Sv. Anton, prosi za nas.«