ŽPS

Župnijski pastoralni svet v župniji Šentvid pri Stični deluje od ustanovitve leta 1984. Zastopanost celotne župnije je zagotovljena z volitvami po geografskih področjih in izbiro predstavnikov pevcev, mladih, članov Karitas, ključarjev …, ki povezujejo delovanje posameznih skupin v župnijskem občestvu. ŽPS je posvetovalno in delovno telo, ki nudi župniku oporo pri njegovem zahtevnem  in odgovornem delu. Ustanovitev, sestavo, vodstvo, naloge in delovanje sveta natančno določa in ureja statut.  Člani na rednih mesečnih srečanjih  proučujemo, usklajujemo in preverjamo izvajaje pastoralnega dela v naši župniji. Spremljamo aktualne dogodke v  celotni župniji  in načrtujemo delo v prihodnje. V pogovoru z župnikom in kaplanom iščemo poti k odgovornemu sodelovanju v domačem okolju. Tako sooblikujemo življenje, se izobražujemo in izvajamo različne oblike pastoralnega dela na področju oznanjevanja, bogoslužja, dobrodelnosti… Skupaj gradimo duhovno podobo šentviške župnije in z bogatimi izkušnjami ter idejami  župnika in kaplana bogatimo  medsebojne človeške odnose.

Dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri Škofijskem pastoralnem svetu posredujemo svoje pobude, predloge in pomisleke.

 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET IMENOVAN ZA OBDOBJE OD 2016 do 2020.