PODRUŽNIČNA CERKEV SV. PAVLA V ŠENTPAVLU

Cerkev stoji na nizkem gričku sredi vasi. Najstarejše poročilo je letnica 1610 na stranskem portalu cerkve, na kropilniku v ladji pa je letnica 1632. V tem času so cerkev barokizirali. Današnjo obliko je dobila v 19. stoletju. Na severni strani cerkve je zid – cvinger.

Prezbiterij je rahlo zaokrožen, je za stopnico višji od ladje. Glavni oltar je posvečen sv. Pavlu in je delo Janeza Vurnika iz leta 1895. Ob straneh pa sta sv. Simon in sv. Tadej; na segmentnem loku je sv. Trojica. Ladja ima na zahodni strani pevski kor; obokana je v banjo. Na desni strani je oltar Žalostne Matere Božje z napisom VELIKA KAKOR MORJE JE TVOJA ŽALOST. Na levi strani ladje je lesena prižnica, narejena sredi 18. stoletja. Kapela je prizidana k severni steni ladje, obokana v banjo. V njej je oltar, posvečen sv. Frančišku Ksaveriju.

Cerkev ima tri železne zvonove iz leta 1923 (KID), četrti pa je težak le nekaj kilogramov, bronast, okrašen z lovorovimi listi in jagodami ter napisom FONDERA … FRANGIPANA TRIESTE.