Jagnje božje, podari nam mir

(V pričakovanju prvega svetega obhajila)

So stvari, ki imajo vedno enako zgodbo. So dejanja, pri katerih ni bližnjic, ne izgovorov, ne lažje variante, niti kake bolj aktualne, posodobljene verzije. So dogodki, ki jim ne čas, ne prostor, ne družbena klima, ne osebni interesi ne spremenijo bistva, niti okoliščin.

Med take stvari, ki se ne dajo preobleči v populizem aktualne mode in se ne pustijo prepričati v kakršnokoli iskanje všečnosti, sodijo tudi zakramenti.  Vsak zakrament je neopisljiv dar Božje ljubezni, ki poseže v globino človeške duše in jo preobrazi z ognjem svetega, večnega in Božjega dotika. Razumevanje teh skrivnosti presega sposobnosti človeškega razuma in le z dimenzijo duha in srca se lahko približamo zavedanju, ki prebuja hvaležno sprejemanje milosti.

Prihaja čas, ko bodo naši otroci prvič pristopili h Gospodovi mizi in prejeli sveto evharistijo.

V pričakovanju  prvega svetega obhajila jim želimo, da bi njihova srca zažarela v ognju predanosti in zvestobe. Želimo jim, da bi bili z Jezusom v srcu vedno pripravljeni oznanjati in živeti dobroto, iskrenost in spoštovanje. Želimo, da bi predano sledili Vstalemu Odrešeniku, tudi takrat, ko se bo zdelo, da stopajo v sivino in negotovost križevega pota. Želimo jim, da bi bili vse življenje zvesti – sebi, Bogu, družini, domu in veri. In da bi pri pomembnih odločitvah ne iskali bližnjic, da bi se v medsebojnih odnosih ne skrivali za izgovori. Želimo jim, da bi se izogibali lažjim variantam, poceni ugodju in praznim obljubam. In da bi vedno znova pri vsaki sveti maši potrdili svojo brezpogojno povezanost z Njim, ki daje življenje.  Zato naj bo vsak njihov amen jasen in odločen odgovor na klic večne Ljubezni.

V pripravi na zakrament svete spovedi in zakrament svete evharistije vabimo k molitvi za naše prvoobhajanke in prvoobhajance.

So stvari v življenju, ki se zgodijo samo enkrat, a trajajo vso večnost. Zato molim zate in s teboj:

da bi z vero

sprejel mir,

ki ga daje Jezus,

da bi v vsakem trenutku življenja

čutil svetlobo

Njegove večne ljubezni

in da bi se iskreno veselil spoznanja,

da Bog nebes in zemlje

prebiva v tebi.

Amen.

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email