CORONA, SV. MAŠE, OBHAJILO …

Dragi farani!

Zopet se ponavlja vse to, kar »smo dali skozi« že letošnjo pomlad. Od takrat imamo že določene izkušnje glede sv. maš, verouka na daljavo itd.

Sv. maše: Jutri, 25. oktobra je žegnanjska nedelja. Ob 10. uri bomo prenašali sv. mašo iz župnijske cerkve preko You Tube. Začeli bomo že 20 minut prej z molitvijo rožnega venca. Škofje najprej niso bili navdušeni za takšne prenose, zato v naši župniji prejšnjo nedeljo še ni bilo prenosa. Dali so določena navodila. Sv. mašo naj verniki spremljajo v direktnem prenosu, naj ne bodo samo gledalci pred ekranom, ampak pri prenosu dejavno sodelujejo. Res je, da so prenosi tudi na različnih tv. kanalih, pa je vendar sv. maša iz domače župnijske cerkve drugače doživeta. Na koncu bomo zmolili molitev za zdravje.

Prejem sv. obhajila: Škofje so dovolili prejem sv. obhajila, seveda z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov. V naši župnijski cerkvi boste lahko sv. obhajilo prejeli ob nedeljah ob 7., 9. in 11. uri. V cerkvi ne sme biti več kot šest ljudi hkrati, zato bodo na tleh označbe za upoštevanje varne razdalje in dovoljenega števila ljudi v cerkvi. V cerkev vstopite skozi glavni vhod, razkužite roke, pristopite k obhajilu in izstopite skozi levi stranski izhod proti župnišču, kjer si tudi razkužite roke. Prihodnjo nedeljo je zapovedan praznik Vseh svetih. Za duše v vicah lahko darujemo odpustek pod običajnimi pogoji, kamor sodi tudi prejem sv. obhajila.

Sv. spoved: Poleg sv. obhajila boste lahko pristopili tudi k sv. spovedi. Ker spovednice niso dovolj zračne, bo spovedovanje v vetrolovu pri desnem stranskem izhodu, kjer je bolj zračno in je včasih že potekalo spovedovanje.

Pušica: Na sredini cerkve bo nabiralnik, kamor lahko darujete, kar ste namenili za potrebe naše župnije, kot redna nedeljska pušica. Hvala za vaše darove!

Verouk: Ta teden imajo otroci počitnice, potem pa bo verouk na daljavo. Kateheze bodo za vsak razred objavljene na naši spletni strani. Starše spodbujam, da otrokom pri tem pomagajo in jih spremljajo.

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email