Dejavnosti šentviških pritrkovalcev v COVID letu

V letu, ki se počasi izteka je bil za nas pritrkovalce glavni dogodek seveda nova maša našega Mateja Rusa. Aktivno smo sodelovali pri sprejemu novomašnika v župnijski cerkvi, naslednje jutro pa že ob štirih zjutraj “zvonili dnevu” in seveda pritrkavali tudi pred samo slovesnostjo nove maše. Od novomašnika  pa smo se z pritrkavanjem prav tako poslovili naslednji dan po darovani sveti maši za vse sodelujoče na slovesnosti. Slovesno pa smo seveda tudi pritrkovali ob ostalih slovesnostih in praznikih v cerkvenem letu, naše pritrkovanje pa je polepšalo tudi marsikatero žegnanje na naših podružnicah.

Eden od lepih trenutkov, ki so zaznamovali to leto je tudi, da se nam je po večletnem premoru v zvoniku znova pridružil dolgoletni šentviški mežnar in legenda med pritrkovalci Janez Bijec st.-Janč, kot ga vsi bolje poznamo. Ta vrnitev nam je dala novega zagona, tako se iz našega farnega zvonika ponovno slišijo stare šentviške melodije.

Že nekaj časa je bila naša želja, da bi v zvoniku na novo prebarvali okna, saj jih je zob časa že krepko načel.  Našim željam sta prisluhnila Janez in gospod župnik, tako da smo z deli pričeli v začetku septembra. Dela so zajemala demontažo polken, dvigovanje in postavitev odra iz gradbenih cevi, brušenje in barvanje oken, ter ponovna montaža polken. Ob delu v zvoniku smo na okna montirali nosilce za zastave,ki bodo sedaj naznanjale večje državne in cerkvene praznike. Prav tako smo ob tej priliki prebarvali betonska tla pod zvonovi.

Dela v zvoniku so potekala dober mesec , saj je bilo potrebno gradbeni oder za vsako okno razstaviti in ga namestiti na naslednje okno. Tu gre velika zahvala našemu Janezu-Janču, ki je tudi po celo dopoldne ali pa popoldne sam montiral ali pa demontiral gradbeni oder in tako preživel mnoge ure v zvoniku.

Za varno delo v zvoniku se moramo najprej zahvaliti vsemogočnemu Bogu, ki nas je pri tem dokaj nevarnem delu varoval ,tako da pri delu ni prišlo do nesreče. Zahvaljujemo se gospodu župniku Izidorju, ki je prisluhnil našim željam in nas finančno podprl, zahvaljujemo se mu tudi nasplošno za njegovo podporo nam pritrkovalcem

Dela v zvoniku so opravljali: Janez  Bijec st. (organizacija in izdelava gradbenega odra), Jaka Škrabec,Matej Smrekar,Simon Smrekar,Tomaž Rus (brušenje oken,pomoč pri postavitvi odra,barvanje tal ) Marko Dremelj (pleskanje oken)  Janez Bijec ml., Tomaž Bijec, Tone Vencelj, Marjan Korevec  (pomoč pri postavitvi odra), Jože Kastelic (popravilo in pleskanje polken), Jože Mehle (posodil gradbeni oder), Toni Kraševec (posodil gradbeno dvigalo),Boštjan Linec, Miha Gaberšček (posodila orodje za delo v zvoniku), Samastur d.o.o. (izdelava zastav za zvonik).

 

Hvala vsem in vsakemu posebej.

V imenu šentviških pritrkovalcev,

David Klemenčič

 

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email