Diakon

Bogdan Jožef Petric, rojen 21. marca 1944 v Metliki. Maturiral v Pazinu.

Vpisal se  na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je zaključil 4 letnike. Po izstopu se je posvetil časnikarstvu, urednikovanju in založništvu. Vdovec, oče treh otrok in šestih vnukov. Po ovdovelosti in upokojitvi v letu 2005 se je posvetil katehetskemu delu, čeprav je sodeloval pri katehetskem delu že prej. Sodeloval je z g. Vladom Pečnikom pri vodenju in upravljanju  Oaze miru, doma duhovnosti na Ljubelju. Na povabilo nadškofa Urana se je pričel pripravljati na diakonsko službo. Posvečenje je prejel 23. novembra 2008 in hkrati tudi dekret za pastoralno pomoč v Šentvidu pri Stični. Na prošnjo župnika v Robu na Dolenjskem je ob soglasju nadškofa v letih 2009 do 2011 pastoralno sodeloval tudi v tej župniji. Ob soglasju nadškofa Stresa pa trenutno pastoralno deluje tudi v župniji Komenda. V domači župniji opravlja predvsem katehetsko delo.