OZNANILA – ZAHVALNA NEDELJA 2020

Na današnjo zahvalno nedeljo se zahvaljujem vsem v naši župniji, ki karkoli dobrega storite za našo Šentviško prafaro. Če gledamo v preteklost, je bilo letošnje leto je izjemno, zelo težko. Upamo, da bo te epidemije konec in bomo bolj normalno zaživeli. Smo pa kljub temu imeli v tem letu vrsto dogodkov in slovesnosti, na katere smo lahko resnično ponosni. Vrhunec vsega je bila nova maša, ki je bila resnično dokaz našega sodelovanja in povezanost. Najprej hvala Bogu in  obema sobratoma: g. Janezu, ki je v bolnici in ga priporočam v molitev, ter mu želim čimprejšnjo vrnitev. Hvala g. Miranu za njegovo delo v naši župniji. Seveda pa hvala vam, dragi farani, ki sodelujete in čutite z župnijo. ŽPS, ključarji, Karitas, animatorji, ministranti, pevski zbori in organisti, tedenski krasilci cerkve, in gospe, ki čistite župnišče, pritrkovalci, ki so nedavno popravili in prepleskali okna v zvoniku, bralci beril, zakonci po skupinah, tisti, ki pomagate v župnijski pisarni in pri katehezi, ki skrbite za urejeno okolico, za prenos sv. maš preko spleta, pišete članke za Šentviško mrežo, za urejanje naše spletne strani in župnijskega utripa, itd. Hvala naši gospodinji Cvetki, ki velikokrat postreže vse tiste, ki sodelujete pri vseh teh raznih akcijah in ga. Fridi za krasitev. Hvala vsem po podružnicah, da so vzdrževane in urejene. Hvala raznim društvom v naši župniji, ki radi sodelujete in se zavedate, da smo vsi skupaj za iste ljudi. Gasilci vseh gasilskih društev v naši župniji, Društvo šoferjev in avtomehanikov, Konjeniško društvo, v zadnjem mesecu pa smo z Letalskim društvom postavili nov, lep križ, ker je bil prejšnji (iz leta 1906) dotrajan. Veliko je sprotnih stvari, ki jih je potrebno postoriti in jih ne more opraviti župnik sam. In pa hvala tistim, ki tudi v tem Corona času pošljete kakšen SMS v župnišče, pokličete, ali se drugače spomnite na nas duhovnike, ki smo v tem času bolj osamljeni. In pa seveda hvala za vse darove, prve koline, ki ste jih nekateri že prinesli itd. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Tako kot šola, bo tudi verouk na daljavo. Na naši župnijski spletni strani bodo objavljene kateheze za vse razrede, ki jih pripravlja Katehetsko pastoralna služba. Dragi starši: radi molite z svojimi otroki, spodbujajte jih in jim bodite zgled, ker bo to vaša največja dota vašim potomcem.

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email