Potek del izdelave novih orgel

V naši župniji se redno seznanjamo s potekom del pri novih orglah za župnijsko cerkev. Pri tem ugotavljamo, da je izdelava novih orgel več kot samo izdelava novega inštrumenta po načrtih. Kot smo že velikokrat poudarili, so vsake orgle unikatne in ne obstaja nek enoten načrt po katerem bi mojster izdelal inštrument. Tudi pri izdelavi orgel za šentviško cerkev je bilo do sedaj vloženega veliko strokovnega in raziskovalnega dela, na podlagi katerega so v delavnici mojstra Tomaža Močnika že začeli z izdelavo primernega inštrumenta za našo cerkev. Poleg tega, da bodo orgle čim bolj uporabne, je cilj izdelati kvaliteten izdelek, ki bo služil svojemu namenu več prihodnjih generacij. Prav tako velja poudariti, da bodo nove orgle služile bogoslužnim potrebam, kot tudi izvajanju kulturno-umetniških programom.

Pri izdelavi novih orgel je ključno zgledovanje po tradiciji in znanju nekaterih pomembnih slovenskih in evropskih orglarjev. Morda se bo komu zdelo nenavadno, toda v novih orglah bodo tudi posamezni rabljeni deli. Že smo zapisali, da bodo v naših novih orglah uporabljene nekatere lesene in kovinske piščali iz zgodovinskih orgel mojstra Franca Goršiča iz Vipave, iz leta 1892. Goršič se je zgledoval po priznanemu nemškemu orglarskem mojstru Walckerju, zato je mojster Močnik s sodelavci obiskal mesto Hoffenheim in natančno preučil mehaniko in delovanje tamkajšnjih Walckerjevih orgel in poslušal izbrane barve zvoka.  Vse to nam govori, kako je orglarstvo zahtevna in kompleksna stroka.

Fotografiji:
Fotografija 1: Obisk nemškega Hoffenheima in študija tamkajšnjih Walckerjevih orgel
Fotografija 2: Zgodovinske Goršičeve orgle iz Vipave iz katerih bo mojster Močnik porabil nekatere lesene in kovinske piščali

Matej Šteh

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email