PREDAVANJE P. DR. METODA BENEDIKA O PRVIH ŽUPNIJAH NA SLOVENSKEM

Spoznal sem, da vse kar Bog dela,

ostane na veke. (Prd 3,14)

V soboto, 18. marca 2017, smo imeli v župnijski dvorani predavanje o prvih župnijah na slovenskem.  Pater dr. Metod Benedik, dolgoletni profesor na ljubljanski teološki fakulteti in priznan strokovnjak za zgodovino Cerkve je na povabilo župnika Izidorja prišel v Šentvid zato, da bi osvetlil nastajanje pražupnij na slovenskem, predvsem pa, da bi v zgodovinski okvir umestil začetke naše župnije.

Celotno predavanje in izsledki raziskav o nastanku in razvoju župnije Šentvid pri Stični bodo objavljeni v zborniku, ki bo izdan ob osrednjem praznovanju šentviškega tisočletja, 10. septembra letos. Kot zanimivost povejmo, da sv. Vid sodi med precej pogoste zavetnike prvih župnij južno od Drave in da med  tako imenovane »starejše« zavetnike sodijo še sveti Peter, sveti Jurij, sveti Martin in sveti Klemen. P. Benedik se je v predavanju sprehodil čez slovensko ozemlje in predstavil prve župnije, ki so tu obstajale. Orisal je tudi zgodovinski okvir nastanka župnij in močno prepletenost svetne in cerkvene oblasti. Poudaril je, da nimamo nikakršnih ustanovnih listin, ki bi natančno določale začetek delovanja neke župnije, pač pa so župnije ali njihovi župniki omenjeni v kakih darovnicah ali drugih starih dokumentih, iz katerih potem sklepamo na obstoj posamezne župnije. Tako velja tudi za našo šentviško župnijo, ki je prvič omenjena v darovnici iz leta 1016. Z gotovostjo lahko trdimo, da je župnija obstajala že pred tem letom in zato se resnično lahko veselimo praznovanje šentviškega tisočletja.

Več fotografij si lahko ogledate v GALERIJI.

Besedilo: Dragica ŠTEH

Foto: Matej ŠTEH

 

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email