PREDSTAVITEV BIRMANCEV

Evangelij

 

V nedeljo, 4. 10. 2015, na praznik rožnovenske Matere Marije,  so deseto mašo v župnijski cerkvi sooblikovali letošnji birmanci in birmanke. S to mašo so tudi začeli pripravo na prejem zakramenta svete birme, ki ga bodo prejeli v juniju naslednjega leta.

Kaplan Branko nam je v pridigi spregovoril o pričevanju za vero. Ob tem je posebej izpostavil svetnika te nedelje, sv. Frančiška Asiškega, njegov zgled vere in življenja za Kristusa. Spomnil je na praznik te nedelje in na mesec rožnega venca, vzpodbudil je mlade, da bi vendarle kdaj zmolili kakšno »petko« ali desetko rožnega venca in s tem premišljevali Jezusovo in Marijino življenje.

Tudi sedanji papež Frančišek zelo živi Predstavitev birmancev (68)po zgledu sv. Frančiška in je vnet molivec rožnega venca.

Birmanci bodo po prejemu zakramenta sv. birme postali dejavni pričevalci vere v župniji in povsod drugje v svetu. Iz rok kaplana so zato po predstavitvi sebe po imenu prejeli žepno izdajo vseh štirih Evangelijev. Da bi spoznavali Jezusovo življenje.

Ob koncu maše smo bili vsi navzoči povabljeni k molitvi za letošnje birmance, zato smo lahko domov odnesli kozarček s svečko, na katerem je bilo napisano ime birmanca.

Po maši smo se birmanci, starši in drugi župljani skupaj z obema duhovnikoma zadržali na župnijskem dvorišču v prijetnem druženju ob pecivu in soku.

 

Predstavitev birmancev (99)

 

 

 

Fotografije si lahko ogledate na Predstavitvi birmancev 1.del, 2.del in 3.del.

Besedilo: Darja Strah; Fotografija: Monika Primc.

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email