Predstavitev soseske Velike Pece

Tokrat se nam predstavlja soseska Velike Pece iz katere izhaja tudi naš letošnji novomašnik Matej. Vabljeni, da se zaustavite in jo spoznate, z delitvijo omogočite vidnost vašim prijateljem in morda dodate, svoj utrip v komentar na FB strani Župnijskega utripa od svetga Vida.

Cerkvica Marije Snežne stoji na pobočju hriba nad Velikimi Pecami. Kraj se tako kot večina okoliških prvič omenja leta 1145 v zvezi s stiško praposestjo, cerkev pa je prvič zapisana leta 1581, a je skoraj gotovo starejša. Glavni oltar je posvečen Mariji Snežni, ki goduje 5. avgusta, v neoromanskem stilu ga je izdelal podobar Karel Poglajen iz Šentruperta. Ob Mariji sta v oltarju še njena starša: sveti Joahim in sveta Ana. Epistolski oltar v ladji je posvečen sveti Družini.

Praznik Marije Snežne obhajamo v spomin na posvetitev največje Marijine cerkve na svetu – Marije Snežne oz. Marije Velike v Rimu. Njeno ime je nastalo po legendi, ki pravi, da je v 4. stoletju v Rimu živel pobožen in plemenit meščan Janez. Ker z ženo nista mogla imeti otrok, sta svoje življenje povsem posvetila preblaženi Devici. 5. avgusta, v najhujši vročini, sta v sanjah prejela naročilo, naj sezidata cerkev na tistem griču, ki ga bo zjutraj pokrival sneg. Enake sanje je imel tudi papež Liberij. Na griču Eskvilin so tako zgradili cerkev, ki ima poleg čudovitih mozaikov tudi prastaro sliko božje Matere, o kateri pravijo, da jo je narisal sveti Luka. Slovanom je ta cerkev še posebej pri srcu, saj je papež Hadrijan leta 868 na njen oltar položil slovanske bogoslužne knjige, sveti Metod pa je po vsej verjetnosti prav tu pel svojo novo mašo.

Soseska Marije Snežne povezuje vasi Velike Pece in Artižo vas. Iz Velikih Pec izhaja pokojni policijski vikar Janko Novak, iz Artiže vasi pa letošnji novomašnik Matej Rus.

Letošnje žegnanje bo 9. avgusta in iz zaupnih virov smo izvedeli, da bodo tudi v Pecah letos štruklji:).

Zahvaljujemo se družini Šteh za sodelovanje.

 

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email