Program pomoči BOTRSTVO

KARITAS karitas

 

Botrstvo je program pomoči osnovnošolcem in srednješolcem, ki ga organizira Škofijska karitas Ljubljana (ŠKL). Gre za podporo otrokom, ki nimajo enakih možnosti. Karitas jim želi olajšati šolanje in jim omogočiti vključevanje v dejavnosti, ki bodo odskočna deska za njihovo nadaljnje študijsko oz. poklicno udejstvovanje.

Program pomoči Botrstvo pomaga ohraniti brezskrbnost in veselje do življenja otrok, katerih družine so se znašle v stiski.

Program pomoči Botrstvo temelji na povezavi posvojitelj-posvojenec, ki je anonimna. ŠKL posvojitelju dodeli otroka in mu opiše otrokovo zgodbo (družinsko situacijo). Posvojencu pa se ne posreduje podatkov o botru, prav tako ni stikov med botrom in posvojencem.

KAKO POSTATI BOTER

Kdor želi postati boter, izpolni prijavnico, s katero se obveže, da bo vsaj eno leto prispeval 25 EUR mesečno za svojega posvojenca. Denar lahko nakazuje mesečno, enkrat letno, na štiri mesece ali preko trajnika. Po pošti bo prejel želeno število položnic. Denar se lahko nakazuje preko plačila položnic ali na račun ŠKL.

Posvojence bo botrom dodelila ŠKL. Praviloma naj bi posvojenec in boter ne bila iz iste župnije.

Pristopno izjavo lahko pošljete na naslov ŠKL, jo dostavite v župnišče ali na Župnijsko karitas (ŽK):

ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA
Poljanska cesta 2
1000 Ljubljana, Slovenija
ŽUPNIJSKA KARITAS ŠENTVID PRI STIČNI
Šentvid pri Stični 69
1296 Šentvid pri Stični

KAKO VKLJUČITI OTROKA

Če menite, da vaš otrok ali otrok vaših bližnjih ali sosedov potrebuje pomoč in podporo, ga lahko predlagate za vključitev v program botrstva v ŽK Šentvid pri Stični. Pri tem potrebujete dokazila o prejemkih otrokove družine.  Prijava še ne zagotavlja, da bo otrok vključen v program pomoči. Upravičenost predlogov bo pregledala ŽK in socialna služba na ŠKL.

Priloga: BOTRSTVO – PRISTOPNA IZJAVA

 

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email