PODRUŽNIČNA CERKEV SV. LENARTA V PUNGERTU

V listini stiškega arhiva je cerkev prvič omenjena leta 1635, je pa zagotovo starejša. Večkrat je bila obnovljena. Cerkev obdaja s treh strani zid – cvinger.

Prezbiterij je zaključen s tremi stranicami oktagona, ima križni obok in plitve bočne kape. V njem je preprost oltar s kipom sv. Lenarta, ob njem pa sta sv. Anton Padovanski in sv. Janez Nepomuk. Ladja je obokana, na temenu oboka je okrogla odprtina.

V zvoniku so trije železni zvonovi iz leta 1921 (KID).