Vabilo – Deški zbor Schellenburg

V nedeljo, 27. maja, bo pri deseti maši prepeval  deški zbor Schellenburg.

Deški zbor je sestavljen iz fantov, ki pojejo visoke sopranske in altovske glasove, pogosto pa so jim pridruženi tudi odrasli moški glasovi.

Ta tradicija se je razvila v srednjem veku, ko je bilo ženskam sodelovanje pri bogoslužju prepovedano. Nekatere krščanske Cerkve s to tradicijo nadaljujejo še danes, čeprav je moško-ženska zasedba že nekaj časa dovoljena. Večina obstoječih deških zborov je bilo ustanovljenih v prvi polovici 20. stoletja in delujejo kot samostojni koncertni zbori. Med najbolj znane deške zbore sodijo znameniti Dunajski dečki.

Deški zbor Schellenburg, deluje od leta 2013, pod okriljem Uršulink Rimske Unije. Dečki in fantje od 6. do 18 leta v zboru pridobijo splošno glasbeno-pevsko izobrazbo, srečujejo se z latinskim jezikom, ki je bil dolga stoletja edini uradni jezik Cerkve, spoznavajo cerkveno glasbeno literaturo gregorijanskega korala, klasične polifonije in drugih obdobij. S svojim petjem bogatijo liturgijo ter sodelujejo na koncertih. Zbor vodi Gregor Klančič.

 

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email