ZNAMENJE ŽIVLJENJA

Zakonska skupina župnije Šentvid pri Stični je v Šenčurju pri Kranju postavila sakralno znamenje.

V zahvalo za življenje po težki nesreči in v znamenje pričevanja o božji ljubezni, je na zasebni parceli v Šenčurju, postavljeno umetniško delo z naslovom Znamenje življenja. Delo je zasnovala in vodila Jelka Rojec, tehnični del je vodil Andrej Fajdiga, celotno mozaično polaganje pa je izvedla zakonska skupina v sestavi: Jelka in Jože Rojec, Tanja in Andrej Fajdiga, Tatjana in Silvo Škrabec, Dragica in Drago Stopar, Darja in Edo Strah, Majda in Drago Lokar. Delo je bilo narejeno v avgustu 2019, blagoslov pa je v prisotnosti številne množice izvedel župnik Urban Kokalj, v nedeljo, 15. 9. 2019.

Ikonografski opis

Osnovna oblika konstrukcije Znamenja življenja je krog, ki nima ne začetka ne konca. Krog se razteza v valj, ta pa je razrezan v tri zaokrožena, neenaka polja. Čelno, osnovno polje je rahlo zaobljeno in perforirano v obliki križa. Skozi odprtino prehaja svetloba. To je vajin in naš temelj. Ob glavno polje se naslanjata dve neenaki krili. Osnovno pojmovno izhodišče sta mož in žena. Mož zavzema levo stran, ki je večja in ima funkcijo varovanja družine. Desna stran predstavlja ženo, ki s svojo stojnostjo ustvari prostor za razvoj družine. Levi in desni del triptiha razložimo lahko kot dve roki, dve krili, odprtost navzven in hkrati prizemljenost na Boga. Vrhovi so koničasto zaključeni, smeri gredo v višino. Teksturalna razgibanost vseh površin je pestra, saj znamenje kliče tudi k haptičnemu dojemanju.

Pričujoče znamenje je zahvala za življenje. Življenje je gibanje, ki poteka v krogu. Linije na površini ves čas iščejo krožno pot, s prepletanjem pa ustvarjajo videz valovanja, kar pomeni naše nenehno iskanje. Belo polje predstavlja vodo, ki v sebi nosi moč Svetega Duha za prerojenje in očiščevanje.

Osrednji simbol je križ, ki s svetlobo povezuje nebo in zemljo,  širi se na vse strani neba in nosi odrešenjsko vlogo.

Veriga molitve, ki je bila v času preizkušnje močna in rešilna, je prikazana s petdesetimi prodniki različnih velikosti. To je rožni venec. Dve jagodi sta simbolično prilepila tudi M. in T.

V spodnjem delu osrednjega polja, ki se naslanja na ženski pol se razvija spiralna linija, ki s svojim gibanjem ponazarja rojstvo, potovanje, razvoj, napredek in cikličnost pa tudi ravnotežje, povezanost in osredotočenost.

sem rdečih krogov predstavlja osem odločitev za življenje in osem blagrov. Blagri tako oznanjajo gotovost, da bo Bog v večnosti polno izpolnil naše najgloblje hrepenenje po sreči. Našemu iskrenemu vsakodnevnemu prizadevanju, da živimo blagre sredi preizkušenj in tudi trpljenja skupaj z Jezusom, pa bo vtisnil pečat najglobljega smisla.

Zgodba življenja, ki smo ji priča, je kakor Jezusov govor na gori.

Blagor njim …

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email