ŽUPNIJA ŠENTVID PRI STIČNI SE PRIPRAVLJA NA PRAZNOVANJE 1000-letnice

Janez Höfler v svoji knjigi O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem opisuje nastanek pražupnij na slovenskem ozemlju. Kot navaja, je pražupnija sv. Vida v Šentvidu na Dolenjskem domnevno nastala na t. i. kronskem ozemlju, ki ga je leta 1016 cesar Henrik II. podelil grofu Viljemu, sinu Heme Krške. Prav omemba pražupnije Šentvid v zvezi s cesarjevo darovnico predstavlja enega najstarejših zapisov o župniji in priča o njeni vsaj 1000-letni zgodovini.

Ob tako pomembnem mejniku v župniji Šentvid pri Stični letos načrtujemo posebno praznovanje jubileja, v znamenje hvaležnosti za tisočletno izročilo vere, krščanskih vrednot in zaupanja v božje varstvo. Osrednja slovesnost bo v nedeljo, 10. septembra, ko bo sveto mašo daroval kardinal Franc Rode.

Seveda pa se moramo na tako veliko slavje tudi pripraviti. V ta namen bo župnijski dom v naslednjih mesecih še bolj zaživel ob številnih predavanjih in dogodkih.

Besedilo:Matej Šteh

Deli zgodbo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email