Pokojni župnik

59218__o111658_big-250x164

Rojen, 07. 04. 1948 v Goriči vasi, župnija Ribnica na Dolenjskem.

Osnovno šolo sem obiskoval v Ribnici, gimnazijo v klasični gimnaziji v Pazinu v Istri, kjer je bilo takrat tam malo semenišče in v malem semenišču v Vipavi ni bilo dovolj prostora, zato smo mnogi Slovenci gimnazijo delali v Pazinu. Po maturi sem se vpisal v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in na Teološko fakulteto v Ljubljani. Med študijem sem odslužil vojaško obveznost, in to v bratski republiki Makedoniji. Študij sem končal leta 1975, v mašnika pa sem bil posvečen 29. 06.1974 v Ljubljani.

Kot nedeljski kaplan sem deloval v župniji Mirna Peč na Dolenjskem. Po končanem šestem letniku in končanem nedeljskem kaplanovanju sem imel nesrečo pri delu in sem svoje prvo kaplansko mesto nastopil po novem letu 1976 v Predosljah in Kokrici. Tam sem bil zadnji kaplan, nato sta zaživeli obe župniji z lastnima župnikoma. Istega leta sem bil prestavljen za kaplana v Šmartno pri Litiji, kjer sem kaplanoval dve leti. Nato sem 1978 nastopil kot župnijski upravitelj na Savi in po enem letu prevzel še župnijo Sveta Gora. V tem času sem opravil vse potrebne podiplomske izpite in postal župnik na Savi in upravitelj na Sveti Gori. Po štirih letih souprave Svete Gore sem bil imenovan za upravitelja župnije Hotič, ki sem jo upravljal osem let.

Po 15 letih župnikovanja na Savi me je leta 1993 nadškof prestavil v župnijo Sveta Helena Dolsko, kjer sem ostal 13 let. Na prošnjo nadškofa Urana sem se odpovedal župniji Sveta Helena in sprejel župnijo Šentvid pri Stični leta 2006, kjer župnikujem že sedmo leto.

G. Jože Grebenc je umrl 10.februarja 2015. Od njega smo se poslovili v župnijski cerkvi Sv. Vida 13.2.2015. Pokopan je na starem pokopališču v Šentvidu pri Stični.

Bog, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti. Počivajte v miru, dragi župnik.