Načrtovanje novih orgel

Mojster Močnik že pripravlja načrte za nove šentviške orgle  (januar 2022)

Kot smo že zapisali, bodo nove orgle za našo župnijsko cerkev izdelali v delavnici mojstra Tomaža Močnika. Izdelava novih orgel je dolgotrajen in kompleksen proces, saj so vsake orgle unikaten inštrument. Pred samim začetkom izdelave je zelo pomembno tudi proces načrtovanja orgel.

Pred kratkim so Luka Posavec, Aleš Razpotnik in Tomaž Močnik s sodelavci, obiskali župnijsko cerkev sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi in si ogledali tamkajšnje Goršičeve orgle iz leta 1895. Njihova posebnost je v tem, da so še vedno ohranjene v izvirni obliki in še vedno zelo dobro delujejo. Zgledovati se po takšnem mojstru je torej smiselno tudi pri načrtovanju novih orgel približno 130 let kasneje. Mojstra Močnika in sodelavce je zanimalo kako je Goršič pri zagorskih orglah izdelal t.i. sapnice, kako je posamezne dele sestavil in kakšne materiale je uporabil. Prav tako so preučili delovanje mehanske trakture – mehanske povezave med tipko in ventilom v sapnici. Kvalitetna in pravilna izdelava nekaterih vitalnih delov orgel, je namreč ključna, da bodo orgle dobro in dolgo delovale. Seveda pa je v fazi načrtovanja potrebno upoštevati še vrsto drugih podrobnosti in pot do končnega in tudi zunanjega izgleda orgel je še dolga.

Zima bo torej minila v znamenju preučevanja in načrtovanja. Spomladi, ko bo dokončno znano kakšne bodo nove orgle v Šentvidu, se bomo tudi mi seznanili s podrobno predstavitvijo.

Mojstrom želimo veliko uspeha pri načrtovanju in naj njihovo delo spremlja Božji blagoslov, da se bomo v letu 2022 zares lahko razveselili novih orgel v domači župnijski cerkvi. Iskrena hvala vsem, ki nove orgle podpirate tudi s potrebnimi finančnimi sredstvi.

Matej Šteh (Foto: Luka Posavec)

 

Nove šentviške orgle bodo izdelali v Orglarstvu Močnik (december 2021)

Projekt novih orgel za našo župnijsko cerkev lepo napreduje. Župnik Izidor Grošelj in orglarski mojster Tomaž Močnik sta 8. novembra 2021 podpisala pogodbo o izdelavi novih orgel. Sedaj gre torej zares in v kolikor bo vse potekalo kot je načrtovano, bomo ob Božiču prihodnje leto že zaslišali Sveto noč iz novih orgel. Do takrat pa vse sodelujoče čaka še veliko dela. Prav tako bo potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva, do sedaj smo namreč verniki in donatorji zbrali nekaj več kot tretjino potrebnih sredstev.

Mojster Tomaž Močnik izhaja iz znane glasbene družine iz Cerkelj na Gorenjskem, izkušnje v izdelovanju orgel pa je več let nabiral v škofijski orglarski delavnici v Mariboru. Od leta 1998 vodi svojo orglarsko delavnico, ki je že izdelala orgle za številne cerkve, glasbene šole in zasebne naročnike v Sloveniji in tujini. V zadnjih letih Orglarstvo Močnik dobiva vsa pogostejša naročila iz skandinavskih držav. Kot je za mojstra Močnika značilno so vsake orgle, ki jih izdelajo pri njih unikatno delo, vedno pa prisluhne tudi željam in potrebam naročnika.

V naši župniji nam pri načrtovanju novih orgel pomagata mlada strokovnjaka, Luka Posavec iz sosednje stiške župnije in njegov sodelavec Aleš Razpotnik, ki že dalj časa načrtujeta kakšna bo zvočna podoba novih šentviških orgel. Določila sta t.i. dispozicijo, ki jo bo sestavljalo 27 zvenečih registrov. Od izbora registrov pa je odvisno kakšni zvoki prihajajo iz piščali, ko organist zaigra na orgle.

Želja je, da bi bile nove orgle v Šentvidu približek orglam iz obdobja zgodnje romantike. S tem namenom sta Luka in Aleš pred kratkim obiskala nemško mesto Hoffenheim, kjer sta dokumentirala svetovno znane orgle mojstra Eberharda Friedricha Walckerja (1794-1872) iz leta 1846. Walckerjeve orgle so mednarodno prepoznavne zaradi svoje zvokovne posebnosti in veljajo za ene najboljših orgel tistega časa. Popisala sta štiri registre oz. približno 200 piščali, kakršne bodo za Šentvid izdelali v delavnici Močnik. Na Slovenskem je mojstra Walckerja zelo uspešno posnemal in se mu najbolj približal orglar Franc Goršič iz Ljubljane (1836-1898). Najbolj znane Goršičeve orgle so v Uršulinski cerkvi v Ljubljani, v naši bližnji okolici pa jih srečamo tudi na Polici, v Žalni, v Mokronogu in v Ribnici. Za Šentvid bo izdelanih vsaj 15 takšnih registrov, kot jih je Goršič izdelal za orgle v Vipavi.

Načrtovanje novih orgel je torej že v polnem teku in v prihodnjih mesecih bomo nastajanje novih orgel lahko spremljali tudi farani. Kot župnijska skupnost smo povabljeni, da naročilo novih orgel spremljamo tudi z molitvijo in priprošnjo, da bodo vsa dela uspešno potekala.

Matej Šteh (Foto: Gašper Stopar)

 

Načrtovanje novih orgel (november 2021)

Sedanje orgle v šentviški župnijski cerkvi so nekakšna sestavljenka petih različnih orglarjev. Omara v kateri se nahajajo orgle je iz leta 1835, ko je nove orgle za Šentvid izdelal mojster Peter Rumpel, glavnina orgel pa je iz leta 1912, ko je nove orgle izdelala delavnica bratov Mayer iz Avstrije. Kasneje so bile orgle še dvakrat nadgrajene, leta 1929 (Franc Jenko) in leta 1992 (Anton Jenko). Že dalj časa je znano, da je orgle že močno načel zob časa oz. so zastarele, zato so strokovnjaki župniku Izidorju Grošlju in sodelavcem priporočili izdelavo novih orgel, saj so ocenili, da bi sedanje lahko »zdržale« le še nekaj desetletij. Tako smo župljani v letu 2020 začeli tudi z zbiranjem potrebnih finančnih sredstev in mesečno lahko spremljamo kako ste verniki radodarni darovalci.

V minulem mesecu sta na našem koru kar nekaj popoldnevov in večerov preživela organist in orgelski izvedenec Luka Posavec ter strokovni sodelavec Aleš Razpotnik, ki sta naše orgle temeljito pregledala in popisala vsak njen del in košček. Natančna dokumentacija orgel se je izdelala z namenom ohranjanja izročila in arhiviranja ter specifikacije orgelskih delov, ki se jih bo, oziroma ne bo porabilo pri novih orglah. Mlada strokovnjaka sta naredila natančen popis vseh piščali, določila sta pozicije t.i. sapnic, prav tako je bila izvedena tudi podrobna fotodokumentacija orgel in snemanje zvoka. Na podlagi popisa je ugotovljeno, da imajo orgle 1848 piščali, od tega 1528 kovinskih in 320 lesenih. Največja piščal v orglah je del pedalnega registra Principal 16′ in meri 4 m, najmanjša piščal pa meri 17 mm. Orgle imajo 27 zvenečih registrov (vrsta piščali iste tonske barve). Omeniti velja tudi električni ventilator oz. motor za zrak, ki je iz leta 1912 in odlično deluje. Sicer pa je ena od ključnih ugotovitev ta, da orgle delujejo na visokem pritisku, zato njihov zven ni povsem pravi in ni uravnotežen. S strokovnega vidika orgle ne ustrezajo povsem volumnu cerkve. Zaradi predelav različnih mojstrov v več kot stotih letih, orgle tudi nimajo posebne zgodovinske vrednosti.

Iz vsakdanjega življenja vemo, da se je na spremembe in novosti sicer težko privaditi. Zagotovo smo župljani tudi navezani na zvok orgel, ki nas že desetletja spremlja ob različnih slovesnostih in praznikih, ob veselih in žalostnih trenutkih. A očitno smo sedaj mi tista generacija v naši župnijski družini, ki bo morala poskrbeti za prihodnost župnijskih orgel. Da bomo tako še naprej v vsej polnosti lahko slavili našega Gospoda. Kot kažejo dosedanji pogovori bi nove orgle za šentviško župnijo izdelali v delavnici evropsko priznanega mojstra Tomaža Močnika, o čemer bo več znano v naslednjem mesecu.

Matej Šteh (Foto: Gašper Stopar)