Šentviške orgle

PREGLED ZGODOVINE ŠENTVIŠKIH ORGEL Več >>

ZASNOVA NOVIH ŠENTVIŠKIH ORGEL Več >>

FOTO GRADIVO – IZDELAVA NOVIH ŠENTVIŠKIH ORGEL Več >>

Na našem koru nastajajo nove orgle kakor »božja sestavljanka« (januar 2023)

Na praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja, 8. decembra, se je po mesecih načrtov in priprav začelo zgodovinsko sestavljanje novih orgel v naši župnijski cerkvi. Do Božiča so delavci z mojstrom Močnikom postavili osnovno ogrodje orgelske omare in že nekaj lesenih piščali, na cerkvenem podstrešju pa je v posebnem prostoru nameščeno mehovje. Delavci z delom nadaljujejo in pričakujemo, da se bodo v naslednjih nekaj tednih nove orgle že oglasile z božičnimi melodijami.

Potek del vestno spremlja tudi g. župnik, prav tako pa naši pevci že pridno vadijo program za blagoslov novih orgel. Hvala vsem, ki kakorkoli podpirate naša skupna prizadevanja, da bi se dela uspešno zaključila.

 Pripravil Matej Šteh; fotografije Aleš Razpotnik

Čas adventa, čas pričakovanja (december 2022)

Začel se je adventni čas, čas priprave na božične praznike. Kakor se pripravljamo na praznovanje Odrešenikovega rojstva, tako se kot župnijsko občestvo z molitvijo in dobrimi že vse leto pripravljamo tudi na nove orgle v župnijski cerkvi. Ravno v teh dneh mojstri iz delavnice Orglarstva Močnik zaključujejo z izdelavo novih orgel. Zdaj bomo lahko ves adventni čas v veselem pričakovanju spremljali njihovo postavitev na koru župnijske cerkve.

V mesecu novembru praznuje sveta Cecilija (november 2022)

22. novembra praznuje sveta Cecilija, zavetnica cerkvenih pevcev, glasbenikov in tudi izdelovalcev cerkvenih glasbil, orgel. Pričakujemo, da bodo takrat na našem koru mojstri iz delavnice Orglarstva Močnik že začeli s postavljanjem novih orgel. Naši pevci bodo svojo zavetnico torej letos počastili brez kraljice glasbil, a pripričani, da nič manj predano in zavzeto!

Medtem domači mojstri zaključujejo s pripravljalnimi deli na koru, iz orgelske delavnice Močnik in mizarske delavnice Boštic pa prihajajo zanimivi posnetki, ki prikazujejo izdelavo posmeznih sestavnih orgelskih delov.

 

Priprave na montažo novih orgel (oktober 2022)

Na koru župnijske cerkve so domači mojstri pod vodstvom Andreja Verbiča začeli s pripravljalnimi deli pred montažo novih orgel. Za napeljavo dodatne cevi za vpihovanje zraka je bilo potrebno narediti nov preboj na cerkvenem stropu, na cerkvenem podstrešju pa je že zgrajen poseben prostor v  katerem se bo nahajal meh z elektro motorjem.

Medtem je živahno tudi v delavnici Orglarstva Močnik, kjer pospešeno izdelujejo posamezne  sestavne dele novih orgel. Na spodnjih posnetkih lahko vidimo kako raznoliko in zahtevno je izdelovanje orgel.

 

Utrinki iz orglarske delavnice Močnik (september 2022)

V delavnicah Orglarstva Močnik pospešeno izdelujejo nove orgle in jeseni pričakujemo, da se bo začela montaža na šentviškem koru. Prejeli smo nekaj fotografij, ki razkrivajo kako zahtevno in kompleksno je izdelovanje tega instrumenta.

AVGUST 2022

Delavci Orglarstva Močnik pri razdiranju šentviških orgel; Foto: Aleš Razpotnik
Šentviški kor čaka na nove orgle; Foto: Aleš Razpotnik

Stare orgle so se poslovile (julij 2022)

Našim starim orglam se je iztekel čas. Na tretjo junijsko nedeljo, ko je Šentvid preplavila pesem pevskega tabora, so zadnjič zaigrale. In če bi lahko spregovorile, bi imele kaj povedati. Več kot sto let so s svojim mogočnim glasom spremljale župnijsko življenje. Igrivo so zapele ob slovesnostih svetega krsta in z ljubečimi toni blagoslavljale novo življenje.

Foto 1 – Merjenje velikih pedalnih piščali. Foto: Luka Posavec

Foto 2 – Mojstri so vse piščali previdno demontirali. Na fotografiji piščalje 1. manuala. Foto: Luka Posavec

Navdušeno so zaigrale ob slovesnostih prvega svetega obhajila in svete birme, kot bi želele mladim kristjanom vliti poguma in upanja. Igrale so v akordih izpolnjenega hrepenenja, ko so spremljale mladoporočence pred oltar svetega Vida in v neizmernem veselju, ko so zapele šentviškim novomašnikom. Igrale so v zanosu globoke vere in s svojim igranjem povzdignile glasove pevcev, pevk, solistov in zborov, ki so prepevali ob njihovi spremljavi. A igrale so tudi otožno, tiho in spoštljivo, ko so na stotine šentviških faranov pospremile na zadnjo zemeljsko pot. S svojim glasom so oznanjale življenje. Od rojstva do smrti. V veselju in žalosti.

V miru in vojni. V številnih župnijskih praznovanjih in v vsakdanjih svetih mašah. Zdaj so utihnile. Spomin na njihovo pesem pa bo živel in se nadaljeval, ko bo šentviški kor pozdravil ponosne naslednice starih šentviških orgel.

Dragica Šteh

Delavci Orglarstva Močnik pri razdiranju šentviških orgel; Foto: Aleš Razpotnik

Utrinki iz orglarske delavnice Močnik (junij 2022)

Utrinki iz orglarske delavnice Močnik V orglarski delavnici Močnik, Cerklje na Gorenjskem, so že začeli z izdelavo orgel za našo župnijo. Poslali so nam nekaj fotografij na katerih vidimo, kako poteka delo. Izdelava posameznih piščali in drugih sestavnih delov tega inštrumenta je sad večmesečnega preučevanja in skrbno pripravljenih načrtov. Veliko dela je ročnega. Med drugim so obnovili tudi piščali iz zgodovinskih orgel mojstra F. Goršiča iz leta 1892, ki bodo sestavni del naših novih orgel. Upajmo, da bodo vsa dela potekala po načrtih, saj se bliža poletje, ko se bodo naše stare orgle počasi morale posloviti iz šentviškega kora. Vsem, ki dela spremljate z molitvijo in darovi – iskrena hvala.

Matej Šteh

01 – Lesene piščali pedalnih registrov orgel

02 – Natančno zarezovanje v leseno konstrukcijo

03 – Piščali orgelskega registra Lieblich Gedackt 8′ iz zgodovinskih orgel iz Vipavi (Op. 57, 1892)

 

Orgelski igralnik oblikovan v stilu 19. stoletja bo vseboval sodobne elektronske pripomočke (maj 2022)

Pomemben del vsakih orgel je tudi t. i. orgelski igralnik, na katerega organist igra. Mojster Jožef Močnik je izdelal načrt za igralnik na novih šentviških orglah, ki je stilistično oblikovan po vzoru igralnikov kakršni so bili značilni za slovenski in nemški prostor v drugi polovici 19. stoletja.

A njegova funkcionalnost in sestava bo povsem moderna. V igralniku bo elektronski nastavljalnik (računalniški spomin s sekvencerjem) s katerim bo organist lahko nadzoroval celoten zvočni potek maše ali orgelskega koncerta. Imel bo tudi vgrajen zaslon, na katerem bo organist lahko preko dveh kamer spremljal potek dogajanja na glavnem vhodu in oltarju. V igralniku bo prav tako vgrajen računalnik za predvajanje ljudskega petja.

Živahno je tudi v delavnici Orglarstva Močnik, kjer so pred časom očistili vse lesene in kovinske piščali iz zgodovinskih orgel Franca Goršiča iz Vipave (l. 1892). Mojstri so nedavno obiskali tudi znane Goršičeve orgle v uršulinski cerkvi v Ljubljani, kjer so preučili delovanje jezičniških piščali, kakršne bodo naredili za nove orgle v Šentvidu pri Stični.

Matej Šteh

 

Prispevek o poteku del pri novih orglah (april 2022)

V naši župniji se redno seznanjamo s potekom del pri novih orglah za župnijsko cerkev. Pri tem ugotavljamo, da je izdelava novih orgel več kot samo izdelava novega inštrumenta po načrtih. Kot smo že velikokrat poudarili, so vsake orgle unikatne in ne obstaja nek enoten načrt po katerem bi mojster izdelal inštrument. Tudi pri izdelavi orgel za šentviško cerkev je bilo do sedaj vloženega veliko strokovnega in raziskovalnega dela, na podlagi katerega so v delavnici mojstra Tomaža Močnika že začeli z izdelavo primernega inštrumenta za našo cerkev. Poleg tega, da bodo orgle čim bolj uporabne, je cilj izdelati kvaliteten izdelek, ki bo služil svojemu namenu več prihodnjih generacij. Prav tako velja poudariti, da bodo nove orgle služile bogoslužnim potrebam, kot tudi izvajanju kulturno-umetniških programom.

Pri izdelavi novih orgel je ključno zgledovanje po tradiciji in znanju nekaterih pomembnih slovenskih in evropskih orglarjev. Morda se bo komu zdelo nenavadno, toda v novih orglah bodo tudi posamezni rabljeni deli. Že smo zapisali, da bodo v naših novih orglah uporabljene nekatere lesene in kovinske piščali iz zgodovinskih orgel mojstra Franca Goršiča iz Vipave, iz leta 1892. Goršič se je zgledoval po priznanemu nemškemu orglarskem mojstru Walckerju, zato je mojster Močnik s sodelavci obiskal mesto Hoffenheim in natančno preučil mehaniko in delovanje tamkajšnjih Walckerjevih orgel in poslušal izbrane barve zvoka.  Vse to nam govori, kako je orglarstvo zahtevna in kompleksna stroka.

Fotografiji:
Fotografija 1: Obisk nemškega Hoffenheima in študija tamkajšnjih Walckerjevih orgel
Fotografija 2: Zgodovinske Goršičeve orgle iz Vipave iz katerih bo mojster Močnik porabil nekatere lesene in kovinske piščali
Nove orgle bodo ohranjale dediščino naših prednikov (marec 2022)

Iz meseca v mesec lahko farani spremljamo, kako napreduje projekt novih orgel za našo župnijsko cerkev. Iz orglarske delavnice Močnik so nam tokrat posredovali skico zunanjega izgleda novih orgel (t.i. orgelski prospekt). Načrt je izdelal mojster Jožef Močnik in sicer po vzoru sedanjega baročnega prospekta. Obstoječe baročno rezljano okrasje in polnila bodo restavrirana in uporabljena na novih orglah. Barva nove orgelske omare še ni določena, vendar bo ustrezala slogu notranje opreme cerkve. Medtem izgled orgelskega igralnika še načrtujejo Tomaž Močnik, Luka Posavec in Aleš Razpotnik in bo dokončan v prihodnjih tednih.

Mojstri se torej trudijo, da se pri načrtovanju novih orgel ohrani tradicija in izročilo naših prednikov. Čeprav se zaradi praktičnosti in smotrnosti, staro umika novemu, pa se moramo zavedati korenin in tradicije, na katerih temelji naša vera. Ne pozabimo – mi smo tista generacija v župniji, ki bo morala poskrbeti za nove orgle, da bodo tudi prihodnji rodovi ohranjali cerkveno petje in svečano obhajali skrivnosti svete evharistije. Hvala vsem, ki se zavedate tega poslanstva in načrte za nove orgle podpirate z molitvijo in darovi.

* na fotografiji: Izgled nove orgelske omare, ki bo spominjala na stare orgle. Na skici še ni izbrana barva orgel, prav tako še ni dokončan videz igralnika.

Matej Šteh

Načrti za nove orgle v zaključni fazi (februar 2022)

Že prav pošteno smo zakorakali v novo leto 2022 in božični čas se izteka. Dobra novica za našo župnijo pa je ta, da načrtovanje novih orgel za zdaj poteka zelo uspešno. V delavnici orglarskega mojstra Tomaža Močnika in na terenu poteka intenzivno načrtovanje orgel, ki je tako rekoč že v zaključni fazi.

Kot nam sporoča Luka Posavec, ki sodeluje pri načrtovanju orgel, so v začetku januarja skupaj z mojstroma Tomažem in Jožefom Močnikom in Alešem Razpotnikom, ki tudi sodeluje pri načrtovanju orgel, podrobno pregledali načrte za orgle in se pogovorili o podrobnostih pri izdelavi orgel (npr. dostopi za vzdrževanje orgel, razporeditev električne napeljave v orgelski omari …). Tomaž Močnik je med drugim na koru naše župnijske cerkve ponovno opravil temeljito izmero za pravilno umestitev orgel v prostor. Prav tako je že skoraj zaključeno načrtovanje zunanjega izgleda orgel. Mojstri so se odločili da bo t.i. zunanja omara orgel zelo podobna dosedanji, le da bo nekoliko povečana.

Kot smo že zapisali pa se ekipa pri načrtovanju orgel trudi, da bi se kar najbolj vključilo znanje uspešnih orglarskih mojstrov iz preteklosti. Pri tem zlasti koristi raziskovanje, ki ga opravljata Luka in Aleš, ki sta se podrobno lotila preučevanja orgel mojstra Franca Goršiča (1836 – 1898). Ekipa pa v kratkem načrtuje še ogled mednarodno znanih zgodovinskih orgel, svetovno znanega nemškega orglarja Eberharda Friedricha Walckerja (1794 – 1872) v Hoffenheimu. Tamkajšnje orgle zlasti odlikujejo odlične zvokovne posebnosti.

Kako zahtevno in obsežno delo so si strokovnjaki zadali pri novih šentviških orglah, pove tudi ugotovitev mojstra Močnika, da tako obseženega načrtovanja pri njih do sedaj še niso izvajali.

Farani že nestrpno pričakujemo, da spoznamo sadove njihovega dela. Ob tem pa še naprej spremljajmo začeto delo z molitvijo in darovi.

Matej Šteh

 

Mojster Močnik že pripravlja načrte za nove šentviške orgle  (januar 2022)

Kot smo že zapisali, bodo nove orgle za našo župnijsko cerkev izdelali v delavnici mojstra Tomaža Močnika. Izdelava novih orgel je dolgotrajen in kompleksen proces, saj so vsake orgle unikaten inštrument. Pred samim začetkom izdelave je zelo pomembno tudi proces načrtovanja orgel.

Pred kratkim so Luka Posavec, Aleš Razpotnik in Tomaž Močnik s sodelavci, obiskali župnijsko cerkev sv. Petra in Pavla v Zagorju ob Savi in si ogledali tamkajšnje Goršičeve orgle iz leta 1895. Njihova posebnost je v tem, da so še vedno ohranjene v izvirni obliki in še vedno zelo dobro delujejo. Zgledovati se po takšnem mojstru je torej smiselno tudi pri načrtovanju novih orgel približno 130 let kasneje. Mojstra Močnika in sodelavce je zanimalo kako je Goršič pri zagorskih orglah izdelal t.i. sapnice, kako je posamezne dele sestavil in kakšne materiale je uporabil. Prav tako so preučili delovanje mehanske trakture – mehanske povezave med tipko in ventilom v sapnici. Kvalitetna in pravilna izdelava nekaterih vitalnih delov orgel, je namreč ključna, da bodo orgle dobro in dolgo delovale. Seveda pa je v fazi načrtovanja potrebno upoštevati še vrsto drugih podrobnosti in pot do končnega in tudi zunanjega izgleda orgel je še dolga.

Zima bo torej minila v znamenju preučevanja in načrtovanja. Spomladi, ko bo dokončno znano kakšne bodo nove orgle v Šentvidu, se bomo tudi mi seznanili s podrobno predstavitvijo.

Mojstrom želimo veliko uspeha pri načrtovanju in naj njihovo delo spremlja Božji blagoslov, da se bomo v letu 2022 zares lahko razveselili novih orgel v domači župnijski cerkvi. Iskrena hvala vsem, ki nove orgle podpirate tudi s potrebnimi finančnimi sredstvi.

 

Matej Šteh (Foto: Luka Posavec)

 

Nove šentviške orgle bodo izdelali v Orglarstvu Močnik (december 2021)

Projekt novih orgel za našo župnijsko cerkev lepo napreduje. Župnik Izidor Grošelj in orglarski mojster Tomaž Močnik sta 8. novembra 2021 podpisala pogodbo o izdelavi novih orgel. Sedaj gre torej zares in v kolikor bo vse potekalo kot je načrtovano, bomo ob Božiču prihodnje leto že zaslišali Sveto noč iz novih orgel. Do takrat pa vse sodelujoče čaka še veliko dela. Prav tako bo potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva, do sedaj smo namreč verniki in donatorji zbrali nekaj več kot tretjino potrebnih sredstev.

Mojster Tomaž Močnik izhaja iz znane glasbene družine iz Cerkelj na Gorenjskem, izkušnje v izdelovanju orgel pa je več let nabiral v škofijski orglarski delavnici v Mariboru. Od leta 1998 vodi svojo orglarsko delavnico, ki je že izdelala orgle za številne cerkve, glasbene šole in zasebne naročnike v Sloveniji in tujini. V zadnjih letih Orglarstvo Močnik dobiva vsa pogostejša naročila iz skandinavskih držav. Kot je za mojstra Močnika značilno so vsake orgle, ki jih izdelajo pri njih unikatno delo, vedno pa prisluhne tudi željam in potrebam naročnika.

V naši župniji nam pri načrtovanju novih orgel pomagata mlada strokovnjaka, Luka Posavec iz sosednje stiške župnije in njegov sodelavec Aleš Razpotnik, ki že dalj časa načrtujeta kakšna bo zvočna podoba novih šentviških orgel. Določila sta t.i. dispozicijo, ki jo bo sestavljalo 27 zvenečih registrov. Od izbora registrov pa je odvisno kakšni zvoki prihajajo iz piščali, ko organist zaigra na orgle.

Želja je, da bi bile nove orgle v Šentvidu približek orglam iz obdobja zgodnje romantike. S tem namenom sta Luka in Aleš pred kratkim obiskala nemško mesto Hoffenheim, kjer sta dokumentirala svetovno znane orgle mojstra Eberharda Friedricha Walckerja (1794-1872) iz leta 1846. Walckerjeve orgle so mednarodno prepoznavne zaradi svoje zvokovne posebnosti in veljajo za ene najboljših orgel tistega časa. Popisala sta štiri registre oz. približno 200 piščali, kakršne bodo za Šentvid izdelali v delavnici Močnik. Na Slovenskem je mojstra Walckerja zelo uspešno posnemal in se mu najbolj približal orglar Franc Goršič iz Ljubljane (1836-1898). Najbolj znane Goršičeve orgle so v Uršulinski cerkvi v Ljubljani, v naši bližnji okolici pa jih srečamo tudi na Polici, v Žalni, v Mokronogu in v Ribnici. Za Šentvid bo izdelanih vsaj 15 takšnih registrov, kot jih je Goršič izdelal za orgle v Vipavi.

Načrtovanje novih orgel je torej že v polnem teku in v prihodnjih mesecih bomo nastajanje novih orgel lahko spremljali tudi farani. Kot župnijska skupnost smo povabljeni, da naročilo novih orgel spremljamo tudi z molitvijo in priprošnjo, da bodo vsa dela uspešno potekala.

Matej Šteh (Foto: Gašper Stopar)

 

Načrtovanje novih orgel (november 2021)

Sedanje orgle v šentviški župnijski cerkvi so nekakšna sestavljenka petih različnih orglarjev. Omara v kateri se nahajajo orgle je iz leta 1835, ko je nove orgle za Šentvid izdelal mojster Peter Rumpel, glavnina orgel pa je iz leta 1912, ko je nove orgle izdelala delavnica bratov Mayer iz Avstrije. Kasneje so bile orgle še dvakrat nadgrajene, leta 1929 (Franc Jenko) in leta 1992 (Anton Jenko). Že dalj časa je znano, da je orgle že močno načel zob časa oz. so zastarele, zato so strokovnjaki župniku Izidorju Grošlju in sodelavcem priporočili izdelavo novih orgel, saj so ocenili, da bi sedanje lahko »zdržale« le še nekaj desetletij. Tako smo župljani v letu 2020 začeli tudi z zbiranjem potrebnih finančnih sredstev in mesečno lahko spremljamo kako ste verniki radodarni darovalci.

V minulem mesecu sta na našem koru kar nekaj popoldnevov in večerov preživela organist in orgelski izvedenec Luka Posavec ter strokovni sodelavec Aleš Razpotnik, ki sta naše orgle temeljito pregledala in popisala vsak njen del in košček. Natančna dokumentacija orgel se je izdelala z namenom ohranjanja izročila in arhiviranja ter specifikacije orgelskih delov, ki se jih bo, oziroma ne bo porabilo pri novih orglah. Mlada strokovnjaka sta naredila natančen popis vseh piščali, določila sta pozicije t.i. sapnic, prav tako je bila izvedena tudi podrobna fotodokumentacija orgel in snemanje zvoka. Na podlagi popisa je ugotovljeno, da imajo orgle 1848 piščali, od tega 1528 kovinskih in 320 lesenih. Največja piščal v orglah je del pedalnega registra Principal 16′ in meri 4 m, najmanjša piščal pa meri 17 mm. Orgle imajo 27 zvenečih registrov (vrsta piščali iste tonske barve). Omeniti velja tudi električni ventilator oz. motor za zrak, ki je iz leta 1912 in odlično deluje. Sicer pa je ena od ključnih ugotovitev ta, da orgle delujejo na visokem pritisku, zato njihov zven ni povsem pravi in ni uravnotežen. S strokovnega vidika orgle ne ustrezajo povsem volumnu cerkve. Zaradi predelav različnih mojstrov v več kot stotih letih, orgle tudi nimajo posebne zgodovinske vrednosti.

Iz vsakdanjega življenja vemo, da se je na spremembe in novosti sicer težko privaditi. Zagotovo smo župljani tudi navezani na zvok orgel, ki nas že desetletja spremlja ob različnih slovesnostih in praznikih, ob veselih in žalostnih trenutkih. A očitno smo sedaj mi tista generacija v naši župnijski družini, ki bo morala poskrbeti za prihodnost župnijskih orgel. Da bomo tako še naprej v vsej polnosti lahko slavili našega Gospoda. Kot kažejo dosedanji pogovori bi nove orgle za šentviško župnijo izdelali v delavnici evropsko priznanega mojstra Tomaža Močnika, o čemer bo več znano v naslednjem mesecu.

Matej Šteh (Foto: Gašper Stopar)